single tin tuc brasol banner

Quy trình thiết kế của một chuyên gia về thiết kế logo p2

Quy trình thiết kế của một chuyên gia về thiết kế logo p2

3. Idea Generation & Thiết kế

Khi làm việc trên thiết kế tôi bắt đầu trên giấy, sử dụng nhiều kỹ thuật thế hệ ý tưởng, chẳng hạn như động não và từ bản đồ. Điều này thường là một quá trình rất cơ bản, và có thể thay đổi từ dự án này để dự án khác. Bất cứ ý tưởng mà nói đến cái tâm sẽ được phác thảo trên giấy để khám phá đầy đủ chiều sâu của ý tưởng tiềm năng cho việc thiết kế logo. (Để xem một ví dụ về điều này trong hành động, hãy nhìn vào hậu trường làm việc trên thiết kế logo của tôi cho các doanh nghiệp).

Quy trình thiết kế của một chuyên gia về thiết kế logo p2Quy trình thiết kế của một chuyên gia về thiết kế logo p2

Một khi ý tưởng đã được khám phá trên giấy tôi sẽ bắt đầu làm việc trên thiết kế sử dụng phần mềm được gọi là Adobe Illustrator, đó là một vector dựa trên chương trình phần mềm, có nghĩa là các tác phẩm nghệ thuật được sản xuất là khả năng mở rộng và sẽ có chất lượng không bao giờ rời. Tôi sẽ tiếp tục khám phá và thử nghiệm với các ý tưởng ngay cả trong trạng thái này, để đảm bảo các ý tưởng sản xuất được trình bày trong ánh sáng tốt nhất có thể của nó.

Khi tôi đã có một vài thiết kế vững chắc chuẩn bị, tôi sẽ có thời gian ủ bệnh của ít nhất một ngày, nơi tôi sẽ không nhìn vào các mẫu thiết kế. Trong thời gian này, tôi có thể xem xét những ý tưởng mới mà tôi muốn khám phá, và có thể quay lại dự án với một viễn cảnh tươi. Sau khoảng thời gian này, tôi sẽ trở về thiết kế, cải tiến các công việc khi cần thiết, và chọn thiết kế logo thương hiệu phù hợp nhất để trình bày.

Tôi sẽ xem lại các mục tiêu đã thống nhất tại tất cả các lần, để đảm bảo các mẫu thiết kế được trình bày đáp ứng các mục tiêu đã thỏa thuận.

4. Trình bày các thiết kế Logo

Khi thiết kế đã sẵn sàng để trình bày, tôi sẽ tạo ra một tài liệu PDF mà sẽ hiển thị các mẫu thiết kế logo đẹp được tạo ra, với hình ảnh của các mẫu thiết kế trong các ví dụ thực tế đời sống, cùng với hỗ trợ ghi chú giải thích các quyết định. Tôi chỉ có thiết kế hiện tại mà tôi tự tin vào, và sẽ cung cấp cho bạn ý kiến của tôi mà tôi tin rằng sẽ là phù hợp nhất cho doanh nghiệp của bạn. Tôi sẽ để lại những sự lựa chọn cuối cùng cho bạn, và nếu bạn cảm thấy các thiết kế có thể được cải thiện hoặc sửa đổi để đáp ứng tốt hơn các mục tiêu, thay đổi này sẽ được thực hiện khi cần thiết.

5. Cuối cùng Giao hàng & Hỗ trợ

Một khi các mẫu thiết kế được hoàn thành, và chúng tôi đều hạnh phúc với công việc thiết kế cuối cùng, tôi sẽ chuẩn bị các file logo mới của bạn để sử dụng trên web và in ấn. Tôi cũng sẽ chuẩn bị một tài liệu sử dụng biểu trưng để giúp bạn tận dụng tối đa của logo mới của bạn như kinh doanh của bạn phát triển, và nếu bất cứ lúc nào bạn cần giúp đỡ với các file logo của bạn, tôi sẽ có mặt để giúp đỡ và hỗ trợ bạn liên tục.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về quá trình thiet ke logo, xin đừng ngần ngại liên hệ với tôi.

>>> Báo giá thiết kế logo chuyên nghiệp

Dịch theo: logogeek.uk

Service

Dịch vụ của chúng tôi

Thiết kế logo được định nghĩa là hình ảnh đồ họa, kí hiệu, hình tượng..., kết hợp cách thức thể hiện và diễn giải ý nghĩa tạo thành một phần yếu tố nhãn hiệu của công ty. Đây được coi là dấu hiệu cơ bản dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, cũng thể hiện giá trị tài sản vô hình to lớn của công ty được định giá bởi khách hàng.

Đây không chỉ là nỗi trăn trở của doanh nghiệp mới thành lập mà ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc định vị khác biệt của mình đối với các đối thủ thông qua nhận diện logo thương hiệu