Chúng tôi thu thập được 35 miễn phí Big, Bold, và đẹp Headline Fonts mà bạn có thể thêm vào bộ sưu tập của bạn phát triển.

35 Headline Fonts miễn phí đẹp cho tiêu đề trong thiết kế

03 15,2018 - Kiến thức thiết kế

Headline là điều đầu tiên mà chúng ta thấy trong mỗi bài viết. Nó được trình bày trên báo, tạp chí và ngay cả trong các tài liệu tiếp thị như tờ rơi và áp phích, thiết kế Catalogue, thiết kế profile, Hồ sơ năng lực.

Headline là rất quan trọng bởi vì nó cần để bắt được sự chú ý của khán giả của bạn và cung cấp cho họ một bản xem trước của những gì mong đợi. Tiêu đề không nhất thiết phải dài, nhưng họ đưa ra các thông tin cần thiết để thu hút khán giả thực sự đọc trên.

Brasol >>> dịch vụ thiết kế logo chuyên nghiệp

Để có thể làm được điều này, chúng ta cần phải đảm bảo rằng các kiểu font là như hấp dẫn như các từ trong tiêu đề. Với một tiêu đề tốt và font tiêu đề, nó sẽ được khó khăn để chúng tôi thu thập được 35 miễn phí Big, Bold, và đẹp Headline Fonts mà bạn có thể thêm vào bộ sưu tập của bạn phát triển. Hầu hết các phông chữ mới để các giác quan của chúng tôi, nhưng không chính xác mới trong các loại trên thế giới. Hầu hết trong số này là cũ, phông chữ tiêu đề đánh giá thấp mà vẫn có thể làm cho một tác động lớn trong thiết kế ngày nay.

Headline HPLHS

Headline HPLHS

Download Source

Franchise

Franchise

Download Source

Distant Galaxy

Distant Galaxy

Download Source

Days

Days

Download Source

Mono Alphabet

Mono Alphabet

Download Source

Code Free Font 3

Code Free Font 3

Download Source

Legend M54

Legend M54

Download Source

Nevis

Nevis

Download Source

Chunk Five

Chunk Five

Download Source

Font Ambrosia Demo

Font Ambrosia Demo

Download Source

Gipsiero

Gipsiero

Download Source

Pilsen Plakat

Pilsen Plakat

Download Source

Great Lakes NF

Great Lakes NF

Download Source

Age Free Font

Age Free Font

Download Source

Museos Lab

Museos Lab

Download Source

Insolente

17

Insolente

Download Source

Minstrel Poster WHG

Minstrel Poster WHG

Download Source

Kilogram

Kilogram

Download Source

Providence

Providence

Download Source

Mabella

Mabella

Download Source

SF Speakeasy

SF Speakeasy

Download Source

Telegrafico

Telegrafico

Download Source

Cool Vetica

Cool Vetica

Download Source

John Hancock CP

John Hancock CP

Download Source

Qhytsdakx

Qhytsdakx

Download Source

Matiz

Matiz

Download Source

Academic M54

Academic M54

Download Source

Megalopolis Extra

Megalopolis Extra

Download Source

Can Can de Bois

Can Can de Bois

Download Source

Steel Tongs

Steel Tongs

Download Source

Big Noodle Titling

Big Noodle Titling

Download Source

7 League Gothic

7 League Gothic

Download Source

BP Diet

BP Diet

Download Source

Gabo Free Elegant Font

Gabo Free Elegant Font

Download Source