single tin tuc brasol banner

Những thiết kế bao bì và nhãn hiệu bia tuyệt vời

Nhờ sự gia tăng phổ biến của microbreweries bao bì cho các loại bia thủ công đã trở thành một tấm vải mới cho các nhà thiết kế và vẽ tranh minh họa để làm công việc kỳ diệu của họ. Hãng bia độc lập dựa trên các thương hiệu của sản phẩm của họ để nổi bật, mà kết quả trong một số mẫu thiết kế thực sự sáng tạo cho chúng ta thưởng thức. Trong bài viết ngày hôm nay tôi giới thiệu 30 nhãn chai bia rực rỡ và thiết kế bao bì mà có đầy đủ các nhân vật, với các loại chữ độc đáo và hình minh họa, mà bạn không nhìn thấy trên nhãn hiệu chính thống.

MAVEN CRAFT BEER BY RUDI DE WET STUDIO

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (1)

Maven craft beer by rudi de wet studio

BEER & CIDER BY KAROLY KIRALYFALVI

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (2)

Beer & cider by karoly kiralyfalvi

LE CHAT BY ISABELA RODRIGUES

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (3)

Le chat by isabela rodrigues

OTTO BEER BY PLUS MINUS

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (4)

Otto beer by plus minus

PANGPANG BREWERY BY SNASK

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (5)

Pangpang brewery by snask

SERPENT CIDER BY HIRED GUNS CREATIVE

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (6)

Serpent cider by hired guns creative

OAST HOUSE BREWERS BY INSITE DESIGN

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (7)

Oast house brewers by insite design

DEEP LOVE BY OSTECX CRÉATIVE

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (8)

Deep love by ostecx créative

TRU BRU BOTTLE BY EPIC

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (9)

Tru bru bottle by epic

GALANA CRAFT BEER BY MODESTO GRANADOS

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (10)

Galana craft beer by modesto granados

PROHIBIDA CRAFT BEER BY MODESTO GRANADOS

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (11)

Prohibida craft beer by modesto granados

JACK BLACK’S BEER BY DAN GOOD DESIGN

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (12)

Jack black’s beer by dan good design

BRASSERIE DU CHÂTEAU BY A3 STUDIO

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (13)

Brasserie du château by a3 studio

CALE BREWERY BY SUIZOPOP

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (14)

Cale brewery by suizopop

TRESOR BREWERY BY TYLER KRUGER

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (15)

Tresor brewery by tyler kruger

KADA BREW BY MARKO DANILOVIC

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (16)

Kada brew by marko danilovic

SHILLING BY MOODLEY

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (17)

Shilling by moodley

RARE BARREL BY MACKENZIE FREEMIRE

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (18)

Rare barrel by mackenzie freemire

BROOKLYN RED BY GRACE KUK

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (19)

Brooklyn red by grace kuk

JUNCTION BREWING BY MATT ERICKSON

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (20)

Junction brewing by matt erickson

MARTÍNEZ BREWING CO. BY RAMÓN MARTÍNEZ

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (21)

Martínez brewing co. By ramón martínez

BOTTCHER BREWING CO. BY DUSTIN SCHILTZ

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (22)

Bottcher brewing co. By dustin schiltz

EX FABRICA BY H-57 CREATIVE STATION

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (23)

Ex fabrica by h-57 creative station

NIGHT OWL BREWERY BY MISSY SCHARLOW

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (24)

Night owl brewery by missy scharlow

MADE IN PA BY ZACH BERESH

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (25)

Made in pa by zach beresh

SHIPWRECK OAK BARREL STOUT BY ZIA SOMJEE

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (26)

Shipwreck oak barrel stout by zia somjee

RUDY & BILLY BY NEAR NOSIS

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (27)

Rudy & billy by near nosis

THIRSTY TURTLE BY DANIEL PLASA

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (28)

Thirsty turtle by daniel plasa

KEANE BREWING BY ONOKONO

brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (29)

Keane brewing by onokono

INDHED CRAFT BEER BY INDUSTRIAHED CO.

 brasol.vn NHỮNG THIẾT KẾ BAO BÌ VÀ NHÃN HIỆU BIA TUYỆT VỜI (30)

Indhed craft beer by industriahed co.

Service

Dịch vụ của chúng tôi

Thiết kế logo được định nghĩa là hình ảnh đồ họa, kí hiệu, hình tượng..., kết hợp cách thức thể hiện và diễn giải ý nghĩa tạo thành một phần yếu tố nhãn hiệu của công ty. Đây được coi là dấu hiệu cơ bản dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, cũng thể hiện giá trị tài sản vô hình to lớn của công ty được định giá bởi khách hàng.

Đây không chỉ là nỗi trăn trở của doanh nghiệp mới thành lập mà ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc định vị khác biệt của mình đối với các đối thủ thông qua nhận diện logo thương hiệu