Microsoft tiết lộ logo mới cho trình duyệt mới

Blog

Tin tức > Chuyên mục logo > Microsoft tiết lộ logo mới cho trình duyệt mới

Microsoft tiết lộ logo mới cho trình duyệt mới

Microsoft đã công bố logo để thay thế IE từ lâu của nó, Edge.

  • Logo mới lấy cảm hứng từ thiết kế trước đó củaInternet Explorer

ie-10-logo

Một vài tuần trước, Microsoft  đã thông báo rằng trình duyệt lâu đời của nó, Internet Explorer, cuối cùng sẽ không được sử dụng nữa. Trình duyệt mới cho Windows 10 chính là sự thay thế cho trình duyệt lâu đời, trình duyệt mới được thiết kế để giới thiệu phần mềm khổng lồ thế hệ mới và phương pháp tiếp cận sáng tạo đến tương lai của web.

Ra mắt tên trình duyệt mới trong phát biểu quan trọngBuild 2015, logo đã được giới thiệu ngay sau đó. Lấy cảm hứng từ thiết kế của logoInternet Explorer trước đó với chữ cái quen thuộc ‘e’, với chữ  Explorer vẫn được dùng. Điều này có thể có nghĩa là Microsoft không muốn phát triển thêm trong tương lai?

  • Logo cũ quen thuộccủa Internet Explorer

new_logo_story_xtmv

Microsoft Edge sẽ là trình duyệt được hoạt động trong Windows 10 nhưng điều đó không có nghĩa là Internet Explorer sẽ hoàn toàn biến mất. Trình duyệt mới sẽ có đặc điểm của  một loạt các công cụ kỹ thuật số mà có thể làm chocác người đam mê web yêu thích. Chỉ có thời gian sẽ cho câu trả lời.