Tổng hợp các LOGO trường đại học tại Việt Nam. Gồm logo các trường đại học nổi tiếng như: Bách Khoa, SPKT, Kiến trúc, Công nghiệp, Tài chính Marketing, Hoa sen, Tôn Đức Thắng, Ngân hàng, Khoa học xã hội và nhân văn, Hutech, Nguyễn Tất Thành, FPT, .....

Thiết kế LOGO các trường Đại học tại Việt Nam

03 16,2018 - Chuyên mục logo

LOGO trường Đại học

Brasol xin gửi đến các bạn tổng hợp thiết kế logo trường đại học nổi tiếng tại Việt Nam

LOGO trường Đại học Bách Khoa

LOGO trường Đại học Bách Khoa

 

LOGO trường Đại học Bách Khoa 2

LOGO đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (UTE)

 

LOGO đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM

LOGO Hutech – Trường Đại học Công nghệ TPHCM

LOGO Hutech – Trường Đại học Công nghệ TPHCM

Thiết kế LOGO trường Đại học Hoa Sen

Thiết kế LOGO trường Đại học Hoa Sen

LOGO trường Đại học Luật

LOGO trường Đại học Luật

LOGO trường Đại học Hà Nội

LOGO trường Đại học Luật 1

LOGO đại học Giao Thông Vận Tải

LOGO đại học Giao Thông Vận Tải

LOGO trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

LOGO trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thiết kế LOGO đại học Văn Lang

Thiết kế LOGO đại học Văn Lang

LOGO trường Đại học Ngân hàng

LOGO trường Đại học Ngân hàng

Thiết kế LOGO đại học Nông Lâm

Thiết kế LOGO đại học Nông Lâm

LOGO trường đại học Tài chính – Marketing

LOGO trường đại học Tài chính – Marketing

Thiết kế LOGO đại học Xây dựng

Thiết kế LOGO đại học Xây dựng

LOGO trường đại học Tôn Đức Thắng

LOGO trường đại học Tôn Đức Thắng

Thiết kế LOGO đại học Mở

Thiết kế LOGO đại học Mở

LOGO đại học Văn Hiến

LOGO đại học Văn Hiến

LOGO trường đại học Công nghiệp (HUI)

 

LOGO trường đại học Công nghiệp (HUI)

LOGO đại học Cảnh sát nhân dân

LOGO đại học Cảnh sát nhân dân

Thiết kế LOGO đại học Công nghiệp Thực phẩm

Thiết kế LOGO đại học Công nghiệp Thực phẩm

LOGO trường đại học Điện lực

 

LOGO trường đại học Điện lực

LOGO đại học FPT

LOGO đại học FPT

Thiết kế LOGO đại học Nguyễn Tất Thành

Thiết kế LOGO đại học Nguyễn Tất Thành

LOGO trường đại học Kiến trúc

LOGO trường đại học Kiến trúc