Những thuật ngữ quan trọng trong việc tạo nên font chữ trong thiết kế logo

Mọi font chữ kỹ thuật số từ miễn phí cho đến bộ font trị giá 1000 đô đều trải qua một quy trình thiết kế giống nhau. Quy trình này sẽ gây nhiều khó khăn cho một người mới bắt đầu và rất đòi hỏi sự hiểu biết các nguyên tắc typographic nền tảng. Nhưng cho dù có nói gì đi chăng nữa, việc học cách làm thế nào để tạo ra một font chữ ngay từ đầu là một trong những nỗ lực sáng tạo trọn vẹn nhất trong thiết kế kỹ thuật số. Biết được nguyên tắc cơ bản của chữ này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc thiết kế logo của bạn.

font chữ trong thiet ke logo

Dưới đây là một số thuật ngữ font chữ trong thiết kế logo quan trọng mà bạn cần phải biết:

Baseline: là đường thẳng mà tất cả các kí tự ngồi lên, một mặt phẳng mà phần chân của các chữ dựa vào.

Overhang: phần đáy bầu nhô ra của một số chữ như O và B nằm bên dưới đường baseline.

X-height:
 đường thẳng mô tả chiều cao của hầu hết các chữ viết thường (nhất là ký tự “x”)

Cap Height: đường thẳng mô tả chiều cao của hầu hết những chữ viết hoa.

Ascender Height: thường nằm bên trên đường “Cap Height” là đường giới hạn tại đỉnh cao nhất của những ký tự không viết hoa chẳng hạn như  chữ “k”.

Descender Height: dộ dài của điểm cuối cùng từ các chữ như “q” và “y”.

Sẽ rất có lợi khi biết thêm những thuật ngữ khác như “finial” và “ligature”, và phải thừa nhận rằng chúng thực sự hữu ích với những kiểu chữ cao cấp. Khi mới bắt đầu, chủ yếu là bạn cần phải hiểu các ký tự của bạn nên được tổ chức như thế nào trong hệ thống lưới.

Xem thêm:

Ủy ban từ thiện ra mắt logo mới

BAO BÌ THỦY TINH LÀ GÌ? VÌ SAO THIẾT KẾ BAO BÌ THỦY TINH LUÔN LÀ XU THẾ?

BÀI VIẾT LIÊN QUAN