NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG

Thiết kế logo hoạt hình là một logo được áp dụng với các yếu tố hoạt hình. Thời thơ ấu, tôi tin rằng, đây là điều đáng nhớ trong trái tim của tất cả mọi người. Và tất cả chúng ta đều đã có nhân vật hoạt hình yêu thích của mình trong thời thơ ấu của mình. Do đó, để lựa chọn một thiết kế logo hoạt hình như một của bản sắc kinh doanh là một sự lựa chọn tuyệt vời, có thể để lại một ấn tượng thân thiện với khách hàng.

Dưới đây, chúng tôi đã thu thập được 30 mẫu thiết kế logo dep của các hãng hoạt hình tuyệt vời để truyền cảm hứng cho tâm trí thiết kế sáng tạo của bạn và đánh thức ký ức sâu sắc của bạn thời thơ ấu.

Danh mục bài viết

1. Yellow moon được thiết kế bởi Rincon

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (1)
2. Insomnia Lab được thiết kế bởi Urbansicc Insomnia Lab

3. Moshi được thiết kế bởi Birdcreativeworks

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (3)
4. IWag được thiết kế bởi Mikeymike

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (4)
5. DODO Pizza được thiết kế bởi Gal

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (5)
6. Ocean được thiết kế bởi JRF

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (6)
7. Pirates được thiết kế bởi Sanya

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (7)
8. Lunch with Me được thiết kế bởi Artmns2

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (8)
9. Crazy Idea V1 được thiết kế bởi Mike Erickson

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (9)
10. Sketchy Cat Creative được thiết kế bởi Grabbdesigns

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (10)
11. Owlove được thiết kế bởi 13mu

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (11)
12. WOWCHA được thiết kế bởi Yoon

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (12)
13. Copenhagen Wolves Gaming được thiết kế bởi Matthiason

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (14)
15. DODO Pizza được thiết kế bởi Sergey Babenko

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (15)

16. Mr & Mrs Limone được thiết kế bởi Creatibros

17. Chef Boyar Dog được thiết kế bởi Double A

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (17)

18. Where I Ride được thiết kế bởi Tiago

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (18)

19. White Rabbit (v.2.1) được thiết kế bởi Sergey Babenko

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (19)

20. Hootie and Sqweaks được thiết kế bởi Mikeymike

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (20)

21. The MUSE được thiết kế bởi Snowkai

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (21)

22. DEEP SIX BREWERY được thiết kế bởi Mike Erickson

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (22)

23. Elle Bee Fashions được thiết kế bởi Jerron Ames

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (23)

24. Grrrafix được thiết kế bởi Alexmark

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (24)

25. Nulaz được thiết kế bởi Andreiu

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (25)

26. Gnomeangel được thiết kế bởi Itsgareth

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (26)

27. Appenstein được thiết kế bởi Oronoz

28. Green Monkey Tea được thiết kế bởi Strangeideas

NHỮNG MẪU THIẾT KẾ LOGO HOẠT HÌNH ẤN TƯỢNG – ĐEM LẠI CHO BẠN NHỮNG KÝ ỨC TUỔI THƠ (28)

29. Russian Field được thiết kế bởi Grabbdesigns

XEM THÊM:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN