News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Logo Mercedes trải qua quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu cũng đã được thay đổi và chỉnh sửa nhiều lần để phù hợp với thẩm mỹ cũng như thị hiếu của khách hàng

thiết kế logo Grab đã được chỉnh sửa và thay đổi để phù hợp với thẩm mỹ và thị hiếu từ người tiêu dùng Đông Nam Á cũng như phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của Grab

Logo Gucci được xem là một trong những biểu tượng quyền lực của thế giới thời trang và là một trong những thiết kế logo có giá trị nhất trên thế giới. Thật không ngoa để nói rằng

logo Amazon đã được thiết kế và thay đổi nhiều lần tuy nhiên các thiết kế vẫn cố gắng giữ nguyên tinh thần, giá trị của phiên bản đầu tiên

Thiết kế logo Lamborghini nổi bật với điểm nhấn là biểu tượng một tâm khiến có hình chú bò hay còn gọi là Kim Ngưu, biểu tượng logo chính thức của hãng này