Thiết kế bao bì bánh trứng Mỹ Ngọc

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: 61 Bạch Vân, Phường 5, 5, Hồ Chí Minh

Website:

Thiết kế bao bì bánh trứng Mỹ NgọcThiết kế bao bì bánh trứng Mỹ Ngọc 1Thiết kế bao bì bánh trứng Mỹ Ngọc 2Thiết kế bao bì bánh trứng Mỹ Ngọc 3

Service

Dịch vụ của chúng tôi

Brasol  với dịch vụ Thiết kế logo chuyên nghiệp cho công ty, tổ chức trong và ngoài nước: 60+ Tập đoàn và 1000+ doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ thiết kế logo thương hiệu tại Brasol.