Thiên lương - thương hiệu bánh pía

Thiết kế bao bì sản phẩm cho Thiên lương

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: 281 Nguyễn Duy Phương, Phường 04, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: http://banhkeothienluong.com/

Thiên lương - thương hiệu bánh pía Thiên lương - thương hiệu bánh pía 1 Thiên lương - thương hiệu bánh pía 2Thiên lương - thương hiệu bánh pía 3Thiên lương - thương hiệu bánh pía 4Thiên lương - thương hiệu bánh pía 5Thiên lương - thương hiệu bánh pía 6

{{----}}