Thiên lương - thương hiệu bánh pía

Thiết kế bao bì sản phẩm cho Thiên lương

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: 281 Nguyễn Duy Phương, Phường 04, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: http://banhkeothienluong.com/

Thiên lương - thương hiệu bánh pía Thiên lương - thương hiệu bánh pía 1 Thiên lương - thương hiệu bánh pía 2Thiên lương - thương hiệu bánh pía 3Thiên lương - thương hiệu bánh pía 4Thiên lương - thương hiệu bánh pía 5Thiên lương - thương hiệu bánh pía 6

Service

Dịch vụ của chúng tôi

Thiết kế logo được định nghĩa là hình ảnh đồ họa, kí hiệu, hình tượng..., kết hợp cách thức thể hiện và diễn giải ý nghĩa tạo thành một phần yếu tố nhãn hiệu của công ty. Đây được coi là dấu hiệu cơ bản dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, cũng thể hiện giá trị tài sản vô hình to lớn của công ty được định giá bởi khách hàng.

Đây không chỉ là nỗi trăn trở của doanh nghiệp mới thành lập mà ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc định vị khác biệt của mình đối với các đối thủ thông qua nhận diện logo thương hiệu