Hồ sơ năng lực công ty kỹ thuật công nghệ Mỹ Thành

Profile hay hồ sơ năng lực là một trong những ấn phẩm quảng cáo mang lại hình ảnh đại diện của doanh nghiệp, thứ không thể thiếu giúp doanh nghiệp thể hiện năng lực, mức độ chuyên nghiệp cùng với tầm cỡ, quy mô kinh doanh cho các đối tác và khách hàng của mình.

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế hồ sơ năng lực

Địa chỉ: 445 Tô Hiến Thành, Q10, Tp.HCM

Website: https://mythanh.com/

Hồ sơ năng lực công ty kỹ thuật công nghệ Mỹ Thànhtrang bìa Hồ sơ năng lực công ty kỹ thuật công nghệ Mỹ Thànhthiết kế Hồ sơ năng lực công ty kỹ thuật công nghệ Mỹ Thànhtrang dự án Hồ sơ năng lực công ty kỹ thuật công nghệ Mỹ Thànhcông trình tiêu biểu Hồ sơ năng lực công ty kỹ thuật công nghệ Mỹ Thành

{{----}}