Thiết kế Brochure rất hữu ích cho doanh nghiệp của bạn, dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ nó rất hữu ích trong việc tiếp thị của bạn

Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure

06 12,2018 - Chuyên mục Brochure

Thiết kế Brochure rất hữu ích cho doanh nghiệp của bạn, dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ nó rất hữu ích trong việc tiếp thị của bạn. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất trong thiết kế là thiết kế của brochure của bạn phải sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của bạn và cho thị trường của bạn. Vì vậy, hôm nay chúng tôi đã thu thập được “những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure” đem lại cho cảm hứng của bạn. Nếu bạn là nhà thiết kế đồ họa, bạn có thể có được những ý tưởng sáng tạo để thiết kế tờ rơi sắp tới của bạn.

Recreation Center

Trong thiết kế brochure có rất nhiều nguyên tắc

Tourism

Thiết kế Brochure rất hữu ích cho doanh nghiệp của bạn, dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ

Corporate Trifold

thiết kế brochure Corporate Trifold

Artapart

thiết kế Brochure Artapart

Corporate Report

thiết kế Brochure Corporate Report

Hexagon Brochure

thiết kế Brochure Hexagon Brochure

IMI Awards Program Design

thiết kế Brochure IMI Awards Program Design

Suffolk Venue

 thiết kế Brochure Suffolk Venue

Professional Corporate

thiết kế Brochure Professional Corporate

Engagement Rings

thiết kế Brochure Engagement Rings

Logistic Corporate

thiết kế Brochure Logistic Corporate

Luxury

 thiết kế Brochure Luxury

Clean Business

 thiết kế Brochure Clean Business

Alex Lynn

thiết kế Brochure Alex Lynn

Win

 thiết kế Brochure Win

Proposal

thiết kế Brochure Proposal

Bifold

 thiết kế Brochure Bifold

Baptiste

thiết kế Brochure Baptiste

Trifold Flyer

thiết kế Brochure Trifold Flyer

ÅF Energy Controller

thiết kế Brochure ÅF Energy Controller

Clean Catalogue

 thiết kế Brochure Clean Catalogue

Brochure Booklet

thiết kế Brochure Brochure Booklet

Square

thiết kế Brochure Square

Catalogue

thiết kế Brochure Catalogue