Blog

Tin tức > Chuyên mục Brochure > Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure

Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure

Thiết kế Brochure rất hữu ích cho doanh nghiệp của bạn, dù doanh nghiệp lớn hay nhỏ nó rất hữu ích trong việc tiếp thị của bạn. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất trong thiết kế là thiết kế của brochure của bạn phải sáng tạo và hiệu quả cho khách hàng của bạn và cho thị trường của bạn. Vì vậy, hôm nay chúng tôi đã thu thập được “những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure” đem lại cho cảm hứng của bạn. Nếu bạn là nhà thiết kế đồ họa, bạn có thể có được những ý tưởng sáng tạo để thiết kế tờ rơi sắp tới của bạn.

Recreation Center

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 1

Tourism

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 2

Corporate Trifold

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 3

Artapart

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 4

Corporate Report

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 5

Hexagon Brochure

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 6

IMI Awards Program Design

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 7

Suffolk Venue

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 8

Professional Corporate

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 9

Engagement Rings

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 10

Logistic Corporate

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 11

Luxury

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 12

Clean Business

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 13

Alex Lynn

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 14

Win

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 15

Proposal

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 16

Bifold

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 17

Baptiste

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 18

Trifold Flyer

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 19

ÅF Energy Controller

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 20

Clean Catalogue

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 21

Brochure Booklet

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 22

Square

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 23

Catalogue

brasol.vn Những ví dụ nổi bật của thiết kế Brochure 24

Image