single tin tuc brasol banner

Những thiết kế Brochure đem lại nguồn cảm hứng cho bạn

Một nhân vật đóng một vai trò quan trọng trong sản phẩm hoặc dịch vụ tiếp thị là quảng cáo. Một quảng cáo có hiệu quả rất quan trọng để đảm bảo rằng đối tượng mục tiêu của bạn hiểu được thông điệp, và sau đó mua các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp. Trong thế giới của thiết kế in ấn, quảng cáo thường xuyên đến dưới hình dạng của các hình dạng và kích cỡ. Một hình thức phổ biến nhất của quảng cáo là thiết kế brochure.

Chúng tơi xin giới thiệu những quảng cáo bắt mắt và là nguồn cảm hứng thiết kế,

Saltaire Arts Trail 2008 Brochure

 NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (1)

 Graphic Farmers

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (2)

CHP-Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (3)

Church Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (4)

Retro Barbershop Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (5)

Festival Brochure and Billboard

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (6)

Hardware Store Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (7)

Tutoring Center Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (8)

Martial Arts Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (9)

Best of Brochure Design

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (10)

Altom. | Brochure Cover

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (11)

Studio Art Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (12)

Market Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (13)

Martial Arts Academy Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (14)

Notting Hill Carnival Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (15)

Inkd 1

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (16)

Inkd 2

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (17)

Graphic Water Company Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (18)

Brochures

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (19)

Fabriquem Emocions

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (20)

Retail Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (21)

Illustrative Boutique Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (22)

Segnalibri

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (23)

TVNZ 7 – Triangular folding Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (24)

Salon Ink Brochures

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (25)

dvGreen Brochure

NHỮNG THIẾT KẾ BROCHURE ĐEM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG CHO BẠN (26)

Service

Dịch vụ của chúng tôi

Thiết kế logo được định nghĩa là hình ảnh đồ họa, kí hiệu, hình tượng..., kết hợp cách thức thể hiện và diễn giải ý nghĩa tạo thành một phần yếu tố nhãn hiệu của công ty. Đây được coi là dấu hiệu cơ bản dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, cũng thể hiện giá trị tài sản vô hình to lớn của công ty được định giá bởi khách hàng.

Đây không chỉ là nỗi trăn trở của doanh nghiệp mới thành lập mà ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc định vị khác biệt của mình đối với các đối thủ thông qua nhận diện logo thương hiệu