arrow_upward
Brasol

GIỚI THIỆU VỀ

Những mẫu thiết kế bao bì gây ấn tượng

Những mẫu thiết kế bao bì gây ấn tượng

Thiết kế bao bì có các mục tiêu chính để thu hút sự chú ý của khách hàng. Với mục đích này, các thiết kế bao bì có thể không chỉ đơn giản là thông báo cho khách hàng, nhưng cũng gây cảm xúc và giao tiếp cảm xúc. Một thiết kế bao bì hiệu quả trông hấp dẫn, gây ấn tượng với sự sáng tạo của mình.

Atypyk!

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 1 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 2

Pot Of

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 3

100% Chocolate Cafe

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 4 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 5 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 6

R Design Studio

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 7 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 8

Tasty Type

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 9

Best Wishes Bag

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 10

Beer Bank

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 11 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 12

Tiger-Tiger Ice Cream

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 13

cd&c self-promotion > wine label & packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 14

Espa Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 15

Arcadia Organic Tea

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 16

Graphis Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 17 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 18 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 19

Scone Mix Package

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 20

Porto Novo Caffee Package
Designed by Fizi Pao. Beautiful and elegant packaging.

 

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 21 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 22

Cocoa Bar

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 23 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 24

Askul Garbage Bag

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 25 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 26

Sferra 1891

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 27

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 28

Coffee Time: Bag and Cups

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 29 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 30

Book Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 31 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 32

Typographic Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 33

Steampunk Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 34 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 35

Brad Surcey

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 36

Warming Little brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 37 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 38

Ferrarelle

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 39

Typography

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 40

Remarkable Pencils

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 41

Askinosie Chocolate

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 42 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 43

WH Smith

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 44 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 45

Askul

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 46 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 47

Visualization of CI

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 48

Food Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 49 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 50

Before Grain Dog & Cat Food

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 51 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 52

Vintage Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 53

Fuelosophy

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 54 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 55 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 56

Banana Juice

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 57 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 58

Infuzions

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 59 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 60

Equal Exchange

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 61

Typographic Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 62

Tea packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 63

Beck 8-Bit

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 64

Fruits Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 65

Afro Coffee Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 66

Chocolate Scrabble

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 67

Coke Vintage Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 68

Japanese packaging

Package design for Turkish Delight.

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 69 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 70 brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 71

Pio Pio Cheep Cheep

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 72

Milk Boxes in Love

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 73

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

THIẾT KẾ LOGO VPBANK
THIẾT KẾ LOGO HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
LOGO SONY – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SONY
THIẾT KẾ LOGO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
THIẾT KẾ LOGO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM
LOGO BTS – NHÓM NHẠC K-POP BANGTAN SONYEONDAN