Một kiểu chữ có thể thêm một ý nghĩa cho thông điệp xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn. Nó giúp trong việc kết nối với người sử dụng và thiết lập thương hiệu.

Làm thế nào kiểu chữ thêm ý nghĩa cho việc thiết kế p1

03 15,2018 - Kiến thức thiết kế

Có thể đó là một cái gì đó đơn giản như kiểu chữ có thể có một tác động rất lớn trên toàn bộ thiết kế? Phải, tất nhiên!

Một kiểu chữ có thể thêm một ý nghĩa cho thông điệp xây dựng thương hiệu cá nhân của bạn. Nó giúp trong việc kết nối với người sử dụng và thiết lập thương hiệu. Mặt khác, một kiểu chữ sai để lại một mẫu thiết kế tệ, thậm chí còn cung cấp cho ấn tượng sai lầm cho người sử dụng về thương hiệu. Typography đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập các giai điệu, chủ đề và thông điệp của một trang web. Về cơ bản nó là một nghệ thuật và kỹ thuật của việc sắp xếp loại.

Làm thế nào kiểu chữ thêm ý nghĩa cho việc thiết kế

Hãy tìm hiểu thêm về nó và có một cái nhìn của một số ví dụ về kiểu chữ rất đẹp sau:

Moods đằng sau thông điệp:

Âm thanh điên nhưng kiểu chữ có những tâm trạng đó có thể khác nhau dựa trên các môi trường xung quanh. Các kỹ thuật thiết kế logo cơ bản cơ bản – màu sắc, kiểu chữ và không gian – là những thành phần quan trọng cho việc thiết lập tâm trạng của một dự án.

Khi chúng ta nghĩ về tâm trạng, tốt và xấu (tiêu cực hay tích cực) đến trong tâm trí của chúng tôi. Điều gì làm cho nó quan trọng đối với các nhà thiết kế là các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng những ảnh hưởng tâm trạng quảng cáo và thương hiệu, thái độ.

Vậy là tất cả phải làm với các kiểu chữ? Nó giúp thiết lập ngữ cảnh cho một dự án. Nó quyết định cảm giác của người dân đối với các nội dung dự án. Làm thế nào mọi người sẽ trả lời, bạn là ai, bạn làm gì? Đây là cách kết nối tạo ra giữa bạn và mọi người. Loại đó không phải là dễ dàng để đọc, bất kể hoàn cảnh, sẽ tạo ra một hiệp hội tiêu cực.

So sánh tin nhắn

Bạn đã có nghĩa là để nói:

Hoặc bạn đã cố gắng để nói:

Thấy sự khác biệt duy nhất ở đây là mặt chữ. Nhìn cách khác nhau cảm giác của thông điệp là? Một cảm ơn bạn cho lời khen sâu trong khi người kia Cảm ơn bạn chỉ là đồng bằng và đơn giản. Dưới đây là ví dụ để làm cho bạn rõ ràng hơn.

Đây là cách các kiểu chữ phản ánh tâm trạng của chúng trong các thông điệp của chúng ta!

>>> công ty thiết kế logo đẹp – Brasol