News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Trải qua chặng đường hơn 40 năm kể từ khi thành lập và phát triển DRC ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Cùng với sự phát triển ngày càng lớn mạnh của công ty, mục tiêu ngày càng phát triển vươn xa thị trường thế giới ban lãnh đạo tập đoàn nhận thấy, cần phải thay đổi làm mới mình trở nên thật chuyên nghiệp, ấn tượng bằng cách tái định vị hệ thống nhận diện thương hiệu, khoác lên mình một chiếc áo mới.