News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Thời đại hiện nay, số lượng người dùng các công cụ trực tuyến để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm ngày càng tăng mạnh.

Thiết kế slogan là một công việc không hề đơn giản, hi vọng với bài viết sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được một slogan hay và ý nghĩa cho thương hiệu của mình.

Chúng ta sống trong một thế giới hướng về logo. Hãy nghĩ về những logo quen thuộc cho Coca-Cola, Nike, Starbucks, Google, Target (và nhiều hơn nữa) ...

Bạn có thể đặt tên thương hiệu cho quán café theo nhiều cách: đặt tên tiếng anh, đặt tên bằng một chữ, đặt tên theo tên chủ quán, địa chỉ quán…

Các doanh nghiệp dù lớn nhỏ ai cũng muốn thương hiệu của mình đi tới được với khách hàng, được khách hàng nhìn nhận tin tưởng và sử dụng qua thời gian dài.