News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Ở các doanh nghiệp nhỏ việc kinh doanh cần có nhiều chiến lược chứ không phải chỉ tập trung xoay quanh việc cần giảm giá để bán được hàng.

Đặt tên cho công ty là một công việc không hề đơn giản. Cái tên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của công ty cũng như việc xây dựng và phát triển thương hiệu sau này. 

Để xây dựng một thương hiệu thành công thì doanh nghiệp cần phải có: slogan, logo, bao bì, video clip giới thiệu dịch vụ... thì để xây dựng thương hiệu cá nhân cũng cần có một bộ nhận diện tương tự.

Với mục đích thiết kế Brochure của bạn là gì : giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, lôi kéo người xem tới cửa hàng, thông báo danh sách sản phẩm chương trình khuyến mãi, mô phỏng mô hình dự án bất động sản, giới thiệu tổng quan về một doanh nghiệp, trường học,…

Mục đích cuối cùng của một cuốn profile công ty đó chính là giúp đối tác biết được những thông tin cơ bản, thế mạnh, đặc trưng của doanh nghiệp mình...