News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

: Trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp profile là một tài liệu cực kỳ quan trọng. Nếu được đầu tư một cách nghiệp túc hiệu quả mang lại sẽ vô cùng to lớn.

Sự sáng tạo và thống nhất trong thiết kế Logo là nền tảng thúc đẩy thành công trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.

Để định vị được tính cách thương hiệu trong tâm trí khách hàng thì một trong các quyết định marketing quan trọng bật nhất là đặt tên cho sản phẩm.

Một cái tên đặc biệt và truyền cảm sẽ là cách quảng cáo tốt nhất cho công ty của bạn. Cùng tham khảo những nguyên tắc khoa học để đặt tên công ty thành công.

V-IMEX là một công ty liên doanh nước ngoài thuộc lĩnh vực sản xuất và cung ứng các loại trống, nút cắt từ nhiều loại như White MOP, Thaiti MOP..v….v. Tiến tới việc phát triển kinh doanh tại thị trường Việt Nam