News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Logo giống như cửa trước của một doanh nghiệp. Đó là ấn tượng đầu tiên. Đó là một lời chào. Nó sở hữu năng lượng. Thị trường và xu hướng luôn phát triển , nhưng một số đặc điểm như kiểu chữ, bố cục, hoa văn và màu sắc có tác động rất lớn đến cách mọi người

Nắm được 4 từ khóa quan trọng để đặt slogan cho công ty, bạn có thể sáng tạo một slogan hay, ấn tượng, đưa thương hiệu của mình đi sâu vào tâm trí khách hàng.

Thương hiệu cá nhân có ảnh hưởng rất lớn đến thương hiệu và sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp. Vì thế, hệ thống xây dựng thương hiệu cá nhân rất cần có thời gian và kiên trì.

Một logo không chỉ là bộ mặt của một doanh nghiệp, mà còn là biểu tượng của thời đại mà nó được tạo ra. Chúng ta phải công nhận rằng xu hướng thiết kế logo là một phần thiết yếu của việc lựa chọn một phong cách thiết kế logo mà cảm thấy tươi mới và có liên quan.

Logo chính là bản sắc thương hiệu của bạn và hình ảnh mà mọi người có thể nhận dạng ngay lập tức. Loại logo tốt nhất không thể tách rời với một thương hiệu nhất định, như Coca-Cola, McDonald's và Nike. Thương hiệu của bạn có tiềm năng tương tự.