News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Việc xây dựng thương hiệu đang ngày càng trở nên sống động hơn, đặc biệt ở thời đại kỹ thuật số hay thời đại nào đi nữa, cách thức xây dựng thương hiệu luôn là mối quan tâm của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nên đổi slogan trong những trường hợp sau đây: Thực hiện chiến lược kinh doanh mới, đối thủ cạnh tranh thay đổi, slogan cũ không còn phù hợp…

Chọn cái tên như thế nào để đặt tên cho sản phẩm? Khi nào thì dùng tên công ty đặt tên cho sản phẩm? Cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Bước đầu tiên để thành lập công ty cường thịnh, các doanh nghiệp cần thiết lập hệ thống nhận diện thương hiệu đặc biệt là thiết kế logo.

Đặt tên thương hiệu thời trang thế nào để ấn tượng, chuyên nghiệp? Tham khảo ngay  4 nguyên tắc vàng dưới đây!