News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Ngày nay, khi đánh giá một doanh nghiệp có lớn mạnh và mức độ phát triển nằm ở mức nào? Ngoài nhìn vào nét thẩm mỹ bên ngoài như hệ thống nhận diện thương hiệu, logo bắt mắt, sản phẩm ăn khách…

Brasol cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng thương hiệu chuyên hỗ trợ cho các doanh nghiệp startup, giúp bạn sở hữu một bộ nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp, ấn tượng.

Bộ nhận diện thương hiệu luôn làm tăng khả năng nhận biết của khách hàng với thương hiệu, đối với các doanh nghiệp nhỏ hay lớn đều cần trang bị đầy đủ thông tin và các thiết kế bắt mắt.

Củng cố thương hiệu là điều đáng học hỏi và cần thiết, nhưng trước hết hãy tạo dựng cho mình các chiến lược xây dựng thương hiệu vững chắc.

Nội dung một cuốn profile cho các công ty xây dựng, bất động sản thường bao gồm các phần như: giới thiệu, lĩnh vực hoạt động, các dự án đã thực hiện, đối tác…