News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Chèn logo vào ảnh là công việc giúp bạn xác nhận quyền sở hữu của những bức ảnh mình chụp ra và hạn chế không cho các đối thủ cạnh tranh lấy cắp ảnh.

Khi doanh nghiệp bước vào chiến lược xây dựng thương hiệu thì sự nhất quán từ ý tưởng đến thiết kế là điều quan trọng nhất, trong đó bao gồm các yếu tố quan trọng khác cũng cần có sự gắn kết với nhau.

Thương hiệu là bộ mặt của doanh nghiệp. Startup phải định vị được thương hiệu trong lòng khách hàng thì mới có thể phát triển lâu dài.

Nhắc đến những thương hiệu đã xây dựng được nền tảng vững chắc trong lòng khách hàng, chúng ta thường nghĩ đến ngay đến các doanh nghiệp lớn có độ tin cậy trên thị trường cao như Thegioididong, Bitis, Honda,...

Thiết kế profile cho công ty nội thất khó hay dễ? Sẽ là khó nếu bạn chưa từng có kinh nghiệm và bí ý tưởng. Và sẽ là dễ nếu bạn chịu khó đọc hết bài viết mà Brasol chia sẻ dưới đây!