News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Một trong những giải pháp hàng đầu được đưa ra là sử dụng thùng carton để đựng đồ đạc để dễ dàng di chuyển hơn.

Những thiết kế bảng hiệu mới lạ và độc đáo, từ bảng hiệu có gắn đèn led, bảng hiệu led module, bảng hiệu neon, bảng hiệu hiflex,…rất đa dạng

Package được định nghĩa là một loại bao bì hàng hóa, là một loại sản phẩm bao bì dùng cho công nghiệp, đặc biệt là dùng để gói hàng và bảo quản sản phẩm

“Chiến lược” là một thuật ngữ xuất hiện khá lâu trong lịch sử, chúng có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp dùng để chỉ những kế hoạch, dự án lớn dài hạn cho các trận chiến trong quân sự

Brainstorming là một trong những kỹ năng cơ bản mà hầu hết công ty sáng tạo, thiết kế đều yêu cầu đội ngũ của mình thực hiện thành thạo