News

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Tin tức

Phát triển thương hiệu là tập hợp tất cả những chuẩn mực mà doanh nghiệp có thể sử dụng để tiếp cận với khách hàng như: hình ảnh, kích thước, nguyên tắc sử dụng Logo, Slogan, các hạng mục văn phòng, quan hệ công chúng, thương mại điện tử, đồ họa ngoài trời... các công cụ liên quan bên trong và ngoài doanh nghiệp.

Thiết kế là quá trình sáng tạo nhằm hình thành và phát triển các kế hoạch, mô hình, phác thảo về mặt chức năng, thẩm mỹ cho một đối tượng nào đó

Hồ sơ năng lực hay còn gọi là (Profile) được xem là một trong những ấn phẩm Marketing chuyên nghiệp, là “gương mặt đại diện” cho doanh nghiệp, thể hiện phong cách việc chuyên nghiệp.

Đặt tên thương hiệu quan trọng như việc xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp. Có thể nói doanh nghiệp sở hữu phần đặt tên thương hiệu chuyên nghiệp chính là khởi đầu đúng đắn để vững bước tiến xa trong tương lai.

Brainstorming là một trong những kỹ năng cơ bản mà hầu hết công ty sáng tạo đều yêu cầu nhân viên của mình thực hiện thành thạo.