Cập nhật các dự án mới nhất về phát triển thương hiệu từ Brasol
|
logo
|
Tên thương hiệu - Slogan
|
Nhận diện thương hiệu
|
catalogue - brochure
|
hồ sơ năng lực
|
banner - poster
|
bao bì - tem nhãn
|
thiết kế website
|
showroom
|