V-IMEX - Led by quality

V-Imex Limited là một công ty thương mại có trụ sở tại Hồng Kông từ năm 2006. Hiện tại, chúng tôi tập trung vào các vỏ và nút vỏ.

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 09, 2018

Hạng mục: Thiết kế và lập trình website

Địa chỉ: 416A Le Hong Phong, Thang Tam Ward, Vung Tau City

Website: http://v-imex.it

{{----}}