Thiết kế catalogue Ajinomoto Booklet

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế Catalogue

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Website: https://www.ajinomoto.com.vn/

{{----}}