Thiết kế bao bì viên ngậm ho Nam Dược

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: U10-U12 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Website: https://thuochonamduoc.vn/

Thiết kế bao bì viên ngậm ho Nam DượcThiết kế bao bì viên ngậm ho Nam Dược 1Thiết kế bao bì viên ngậm ho Nam Dược 2

{{----}}