Thiết kế bao bì phụ tùng xe HCK

Thiết kế bao bì sản phẩm là một quá trình quan trọng để thu hút được khách hàng. Sự kết hợp giữa màu sắc, bố cục trình bày đi cùng hình ảnh sản phẩm tạo ra sự khác biệt cho chính thương hiệu của một doanh nghiệp

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: 252I Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Website:

Thiết kế bao bì phụ tùng xe HCKThiết kế bao bì phụ tùng xe HCK 1Thiết kế bao bì phụ tùng xe HCK 2Thiết kế bao bì phụ tùng xe HCK 3Thiết kế bao bì phụ tùng xe HCK 4Thiết kế bao bì phụ tùng xe HCK 5Thiết kế bao bì phụ tùng xe HCK 6

{{----}}