Thiết kế bao bì giấy vệ sinh WaterSilk Comfy

Thiết kế bao bì sản phẩm là một quá trình quan trọng để thu hút được khách hàng. Sự kết hợp giữa màu sắc, bố cục trình bày đi cùng hình ảnh sản phẩm tạo ra sự khác biệt cho chính thương hiệu của một doanh nghiệp.

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: 672 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Website: http://www.tissuesd.com.vn

Thiết kế bao bì giấy vệ sinh WaterSilk ComfyThiết kế bao bì giấy vệ sinh WaterSilk Comfy 1Thiết kế bao bì giấy vệ sinh WaterSilk Comfy 2Thiết kế bao bì giấy vệ sinh WaterSilk Comfy 3Thiết kế bao bì giấy vệ sinh WaterSilk Comfy 4Thiết kế bao bì giấy vệ sinh WaterSilk Comfy 5Thiết kế bao bì giấy vệ sinh WaterSilk Comfy 6Thiết kế bao bì giấy vệ sinh WaterSilk Comfy 7Thiết kế bao bì giấy vệ sinh WaterSilk Comfy 8

{{----}}