Thiết kế bao bì Luxma Shamboo

Những hình ảnh tiêu biểu từ dự án thiết kế bao bì sản phẩm của Luxma Shamboo tại Brasol

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 07, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ:

Website:

Thiết kế bao bì Luxma ShambooThiết kế bao bì Luxma Shamboo 1Thiết kế bao bì Luxma Shamboo 2Thiết kế bao bì Luxma Shamboo 3

Service

Dịch vụ của chúng tôi

Thiết kế logo được định nghĩa là hình ảnh đồ họa, kí hiệu, hình tượng..., kết hợp cách thức thể hiện và diễn giải ý nghĩa tạo thành một phần yếu tố nhãn hiệu của công ty. Đây được coi là dấu hiệu cơ bản dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, cũng thể hiện giá trị tài sản vô hình to lớn của công ty được định giá bởi khách hàng.

Đây không chỉ là nỗi trăn trở của doanh nghiệp mới thành lập mà ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc định vị khác biệt của mình đối với các đối thủ thông qua nhận diện logo thương hiệu