Thiết kế bao bì cơm sấy gạo lức Mỹ Ngọc

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: 61 Bạch Vân, Phường 5, 5, Hồ Chí Minh

Website:

Thiết kế bao bì cơm sấy gạo lức Mỹ NgọcThiết kế bao bì cơm sấy gạo lức Mỹ Ngọc 1Thiết kế bao bì cơm sấy gạo lức Mỹ Ngọc 2Thiết kế bao bì cơm sấy gạo lức Mỹ Ngọc 3

{{----}}