Thiết kế bao bì cơm sấy gạo lức Mỹ Ngọc

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: 61 Bạch Vân, Phường 5, 5, Hồ Chí Minh

Website:

Thiết kế bao bì cơm sấy gạo lức Mỹ NgọcThiết kế bao bì cơm sấy gạo lức Mỹ Ngọc 1Thiết kế bao bì cơm sấy gạo lức Mỹ Ngọc 2Thiết kế bao bì cơm sấy gạo lức Mỹ Ngọc 3

Service

Dịch vụ của chúng tôi

Thiết kế logo được định nghĩa là hình ảnh đồ họa, kí hiệu, hình tượng..., kết hợp cách thức thể hiện và diễn giải ý nghĩa tạo thành một phần yếu tố nhãn hiệu của công ty. Đây được coi là dấu hiệu cơ bản dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, cũng thể hiện giá trị tài sản vô hình to lớn của công ty được định giá bởi khách hàng.

Đây không chỉ là nỗi trăn trở của doanh nghiệp mới thành lập mà ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc định vị khác biệt của mình đối với các đối thủ thông qua nhận diện logo thương hiệu