Aravina - cà phê cao cấp

Dự án thiết kế bao bì sản phẩm - nhận diện thương hiệu cho Aravina

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: 137 Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Website:

Aravina - cà phê cao cấpAravina - cà phê cao cấp 1Aravina - cà phê cao cấp 2Aravina - cà phê cao cấp 3Aravina - cà phê cao cấp 4Aravina - cà phê cao cấp 5Aravina - cà phê cao cấp 6Aravina - cà phê cao cấp 7Aravina - cà phê cao cấp 8

{{----}}