Thiết kế bao bì bánh gạo Phúc Lộc Thọ

Thiết kế bao bì sản phẩm giúp định vị giá trị thương hiệu, sự khác biệt của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: Hoa Lam Building,1/F, 02 Thi Sach St, Dist 1, Ben Nghe Ward, Ho Chi Minh City

Website: http://vimex.vn

Thiết kế bao bì bánh gạo Phúc Lộc ThọThiết kế bao bì bánh gạo Phúc Lộc Thọ 1Thiết kế bao bì bánh gạo Phúc Lộc Thọ 2Thiết kế bao bì bánh gạo Phúc Lộc Thọ 3

{{----}}