Bao bì Aji quick - thương hiệu gia vị việt nam

Brasol là công ty thiết kế bao bì sản phẩm, thực phẩm chuyên nghiệp. Khi sản phẩm của bạn được xuất hiện trên thị trường, một thiết kế bao bì tốt có khả.

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 05, 2018

Hạng mục: Thiết kế bao bì sản phẩm

Địa chỉ: Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh

Website: https://www.ajinomoto.com.vn

Bao bì Aji quick - thương hiệu gia vị việt namBao bì Aji quick - thương hiệu gia vị việt nam 1

{{----}}