Thiết kế bao bì sản phẩm Phụ Tùng Xe Kenichi

Kenichi - Phụ Tùng moto

thiết kế

website:

Thông tin dự án

- Ngành nghề: thiết kế

- Địa điểm:

Phạm vi công việc

  • Thiết kế bao bì sản phẩm

  • Đặt tên thương hiệu