Logo Việt Nhĩ

Việt Nhĩ - thương hiệu nước mắm

thiết kế

website:

Thông tin dự án

- Ngành nghề: thiết kế

- Địa điểm:

Phạm vi công việc

  • Thiết kế logo

  • Thiết kế bao bì sản phẩm