Hồ sơ năng lực công ty TNHH intES

Intes là nhà cung cấp dịch vụ Kỹ thuật, Mua sắm, Xây dựng và Quản lý An toàn hàng đầu, cung cấp các giải pháp thông minh và bền vững đến mức chất lượng quốc tế.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp dịch vụ được lựa chọn bằng cách sống và hít thở những giá trị cốt lõi của chúng tôi về sự cam kết cao nhất, liêm chính, minh bạch và gần gũi với khách hàng của chúng tôi.

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 02, 2019

Hạng mục: Thiết kế hồ sơ năng lực

Địa chỉ: 7th floor, IDD 2 Building, 19 Dong Da, Ward 2, Tan Binh District, HCMC

Website: https://int-es.com/

Hồ sơ năng lực công ty TNHH intESHồ sơ năng lực công ty intESHồ sơ năng lực công tybìa Hồ sơ năng lực công ty intES

{{----}}