Cargobi - vận chuyển hàng thái

Cargobi mang đến dịch vụ này nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, sử dụng và kinh doanh mặt hàng Thái Lan của người dân Việt Nam khi không thể tự lấy hàng về. Dịch vụ này rất thuận tiện cho người dân Việt khi chỉ việc mua hàng một đơn vị cung cấp hàng bên Thái, sau đó kêu họ mang hàng đến công ty vận chuyển hàng Thái về Việt Nam mà quý khách đã liên hệ trước, rồi chỉ việc chờ 3 - 5  ngày để nhận hàng của quý khách.

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Thiết kế và lập trình website

Địa chỉ: 21 petburi soi 13 pratunam BKK,Thailand

Website: http://cargobi.com

{{----}}