Thiết kế bộ nhận nhận diện thương hiệu CapePearl

CapePearl

thiết kế

website:

Thông tin dự án

- Ngành nghề: thiết kế

- Địa điểm:

Phạm vi công việc

  • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

  • Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu