Bộ nhận diện thương hiệu khách sạn Asian Ruby Luxury

Bộ nhận diện thương hiệu Asian Ruby Luxury - Khách sạn Cao Cấp

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 07, 2018

Hạng mục: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Địa chỉ: 26 Thi Sách, Quận 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: http://asianrubyhotel.com/

Bộ nhận diện thương hiệu khách sạn Asian Ruby LuxuryBộ nhận diện thương hiệu khách sạn Asian Ruby Luxury tiêu đề thư

{{----}}