Bộ nhận diện thương hiệu cà phê BQM

Hệ thống nhận diện thương hiệu là toàn bộ những yếu tố hữu hình của thương hiệu (Logo, slogan, bộ nhận diện văn phòng, nhận diện tại điểm bán,…). Những...

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 05, 2018

Hạng mục: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Địa chỉ: 110D Ngô Quyền, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh

Website: https://bqm.vn

Bộ nhận diện thương hiệu cà phê BQMBộ nhận diện thương hiệu cà phê BQM card visitBộ nhận diện thương hiệu cà phê BQM phong bì thưBộ nhận diện thương hiệu cà phê BQM sổ tay

{{----}}