BIDC - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Studio chụp ảnh theo concept

Địa chỉ: 110 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Website: https://bidc.com.vn/

{{----}}