Ajinomoto - GIA VỊ THỰC PHẨM

Về dự án

Khởi động dự án: Tháng 03, 2018

Hạng mục: Studio chụp ảnh theo concept

Địa chỉ: Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh

Website: https://www.ajinomoto.com.vn/

{{----}}