Xây dựng thương hiệu là khẳng định chiến lược hay tuyên bố mà nó truyền đạt những gì thương hiệu của bạn đại diện cho xây dựng thành công một thương hiệu.

5 nguyên tắc cơ bản để xây dựng thành công một thương hiệu mới

03 15,2018 - Chuyên mục xây dựng thương hiệu

Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu là khẳng định chiến lược hay tuyên bố mà nó truyền đạt những gì thương hiệu của bạn đại diện cho xây dựng thành công một thương hiệu. Nó có thể bao gồm những gì liên quan đến công ty của bạn, làm thế nào thương hiệu của bạn khác các đối thủ cạnh tranh, và những gì thương hiệu của bạn cung cấp cho người tiêu dùng.

Xây dựng thành công một thương hiệu được tạo thành năm với yếu tố cơ bản: Nhiệm vụ của bạn, vị trí thị trường, giá trị,  giới thiệu hay khẩu hiệu, và câu chuyện thương hiệu.

  1. Sứ mệnh của bạn

Tuyên bố sứ mệnh của công ty bạn phải rõ ràng và súc tích nói về doanh nghiệp của bạn và mục đích của thương hiệu là mội trong 5 điều mà xây dựng thành công một thương hiệu. Điều đó có nghĩa là bạn cần phải biết mục đích của bạn là gì trước khi bạn có thể xác định nhiệm vụ của bạn. Tuyên bố sứ mệnh của bạn không cần phải quá cụ thể. Nó chỉ cần giải thích mục đích của mình cho hiện tại. tuyên bố nhiệm vụ của bạn cũng nên cập đến các mục tiêu lâu dài của bạn và cần phải đi vào xem xét các tính năng của thương hiệu của bạn và lợi ích với đối thủ cạnh tranh và khách hàng mục tiêu.

  1. Vị trí thị trường

Đặt cùng một danh sách các từ mô tả thương hiệu của bạn. Danh sách này nên bao gồm những từ mà bạn muốn khách hàng của mình để nghĩ đến khi họ nghe thấy tên thương hiệu của bạn. Hãy chắc chắn bao gồm những từ mà phân biệt thương hiệu của bạn từ các thương hiệu khác trên thị trường. Tiếp theo, xem lại danh sách của bạn và tìm ra một từ đó xác định tốt nhất vị trí thương hiệu của bạn nên giữ trong tâm trí của người tiêu dùng có trong mối quan hệ với đối thủ cạnh tranh. Đó là vị trí thương hiệu của mình, và mục tiêu của bạn nên được giữ trong tâm trí của người tiêu dùng.

  1. Giá trị

Giá trị của bạn được xác định bởi lợi thế cạnh tranh của thương hiệu của bạn. Nó là lý do tại sao thương hiệu của bạn là tốt hơn so với những người khác vì một lý do cụ thể. Nói cách khác, Giá trị của thương hiệu của bạn cho thấy có một lý do ý nghĩa tại sao người tiêu dùng nên xem xét thương hiệu của bạn và chọn nó thay cho bất kỳ thương hiệu khác trên thị trường.

Nó là những gì về thương hiệu của bạn cung cấp một số hình thức của giá trị gia tăng cho người tiêu dùng bỏ qua các lựa chọn khác? Khi bạn biết những gì là giá trị gia tăng duy nhất là thương hiệu của bạn cung cấp, bạn sẽ biết đề xuất giá trị của thương hiệu của bạn. Trong một hoặc hai câu, đặt đó thêm giá trị vào từ và bạn sẽ có đề xuất giá trị của bạn.

  1. Khẩu hiệu

Khi bạn đang xây dựng nhận thức và  gợi các yếu tố cho thương hiệu của bạn, nó giúp để lại thêm một lời nhắc nhở thêm lời hứa thương hiệu của bạn. Đó là nơi mà một khẩu hiệu (cũng được gọi là một khẩu hiệu) có ích. nhãn hiệu thậm chí còn thành lập cũng như sử dụng khẩu hiệu để nhắc nhở người tiêu dùng các lời hứa của thương hiệu. Bạn nên bao gồm khẩu hiệu của bạn như là một phần của thiết kế logo của bạn, tài liệu tiếp thị, trong chữ ký email của bạn, trên bảng hiệu, trên trang web của bạn, và ở những nơi khác mà bạn có thể nghĩ đến. Một khẩu hiệu tốt có thể giao tiếp rất nhiều chỉ trong một vài từ.

  1. Câu chuyện thương hiệu

Người ta thích những câu chuyện, và lịch sử thương hiệu của bạn có thể cung cấp cho người tiêu dùng và các phương tiện truyền thông cái nhìn sâu sắc tuyệt vời vào lời hứa thương hiệu của bạn. Câu chuyện làm cho doanh nghiệp của bạn có vẻ nhiều hơn con người. câu chuyện thương hiệu của bạn có thể chứng minh như thế nào lời hứa thương hiệu của bạn và đề xuất giá trị phát triển, và nó có thể bao gồm các ví dụ thực tế về cách bạn đã sống lên đến đó lời hứa thương hiệu theo thời gian.

Quan trọng nhất, bạn cần phải hiểu rằng người tiêu dùng tạo ra thương hiệu, không phải công ty thông qua trải nghiệm thương hiệu và cảm xúc của họ. Xây dựng nền tảng cho thương hiệu của bạn bằng cách sử dụng năm yếu tố mô tả ở trên để xây dựng thành công một thương hiệu. Hãy chắc chắn rằng nền tảng thương hiệu khởi động của bạn có hiệu quả kết nối với người tiêu dùng và quan hệ với cảm xúc của họ, để họ cảm thấy an toàn với thương hiệu của bạn và phát triển phụ thuộc vào nó