Vai trò của màu sắc trong thiết kế Logo

03 22,2018 - Chuyên mục logo

Vai trò của màu sắc trong thiết kế Logo

màu sắc trong thiết kế logo

Vai trò của màu sắc trong thiết kế Logo

Bất kỳ logo hoặc biểu tượng của một doanh nghiệp kết hợp nhiều yếu tố như văn bản có ý nghĩa, kiểu dáng, màu sắc âm mưu và trộn cho ấn tượng của thiết kế logo. Có một số vai trò của màu sắc tâm lý cần lưu ý khi thiết kế các nhãn hiệu đồ họa của bất kỳ doanh nghiệp. Màu sắc luôn đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của con người. Việc sử dụng khéo léo của màu sắc thích hợp gây ấn tượng thị giác của cá tính biểu tượng trong một cách chắc chắn trọng.

Màu sắc khác nhau thể hiện ảnh hưởng linh tinh vào tiềm thức của con người. Đó là lý do trong trường hợp của logo thiết kế mà khéo léo của màu sắc tiến hành thông tin liên quan đến các sản phẩm và các biểu hiện của các mục tiêu và mục tiêu của một doanh nghiệp nào đó hoặc của một cá nhân trong thị trường.

Màu sắc khác nhau thể hiện ảnh hưởng linh tinh vào tiềm thức của con người

Máy thần kinh đằng sau những mưu mô của màu sắc thao tác là rất tăng cường. Chiến lược xây dựng thương hiệu bất kỳ của công ty là tỷ lệ thuận với màu sắc và đánh giá cho các thiết kế logo công ty tức là dấu danh tính của họ. Đánh giá về màu sắc có nghĩa là để phân tích những ấn tượng và nhận thức của con người có thể có được sau khi xem logo. Khi mọi người nắm bắt màu sắc trong nháy mắt đầu tiên trên logo, họ làm cho ý kiến ​​ngay lập tức về bất kỳ sản phẩm trong tiềm thức của họ, mà lại dẫn đến sự thành công của bất kỳ sản phẩm.

Chúng tôi có thể đánh giá các trường hợp của hiện hành và các nhà hàng nổi tiếng như Pizza Hut, McDonalds, KFC, Dunkin Donuts thực hành các màu đỏ, cam, vàng, và màu hồng trong logo của họ để gây đói.

Google đã giải quyết logo của họ với các màu cơ bản. Họ đặt một màu thứ cấp trên L, tượng trưng cho ý tưởng rằng Google không tuân theo các quy tắc. Các màu khác như đen, trắng, vàng, bạc và thường xuyên luyện tập như Chanel, Prada, Michael Kors, v.v...

Xem thêm dịch vụ: thiết kế logo doanh nghiệp tại Brasol.