Một thiết kế logo vector thích hợp và đặc biệt quan trọng đố với doanh nghiệp. Logo mạnh có thể làm quảng bá cho sản phẩm, kinh doanh theo một cách tốt hơn.

Thiết kế logo vector và hiệu quả mà chúng mang lại

06 11,2018 - Chuyên mục logo

Một thiết kế logo vector công ty thích hợp và đặc biệt quan trọng đố với bất cứ doanh nghiệp nào. Logo công ty mạnh có thể làm quảng bá cho sản phẩm, kinh doanh theo một cách tốt hơn. Một thiết kế logo vector rực rỡ hiển thị thiết kế triết lý và mục tiêu của công ty, và nó phải phù hợp với giao tiếp giá trị và lý tưởng cụ thể trong một khoảnh khắc.

Tuy nhiên, như những ấn tượng đầu tiên của công ty bạn, kết quả cuối cùng của thiết kế logo vector của bạn là một kết quả của việc giảng dạy và sáng tạo của các nhà thiết kế của bạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy 30 ví dụ thiết kế logo vector tuyệt vời và tìm hiểu lý do tại sao chúng đã đạt hiệu quả .

Xin nhớ rằng, việc thiết kế logo công ty vector là bước đầu tiên trong bậc thang của công ty nhận dạng phân biệt nếu không được chăm sóc đúng cách có thể phá hủy toàn bộ hình ảnh của doanh nghiệp. Một thiết kế logo vector công ty thành công không chỉ phải có cái nhìn tốt, nhưng cũng nên được thiết kế chu đáo và có khả năng được thể hiện trên một loạt các ứng dụng. Điều này có thể bao gồm logo có thể thu nhỏ lại đến một loạt các kích cỡ, được in lại trong màu phẳng và được in trên giấy in …

1. Koloroo

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (1)

2. Core

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (2)

3. Eco Café

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (3)

4. Castle Print

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (4)

5. Popp

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (5)

6. Ta Jevi

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (6)

7. Pangur

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (7)

8. Ryan-Biggs

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (8)

9. One Leaf

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (9)

10. Jivespace

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (10)
11. Firefish

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (11)

12. Friends in Places

 THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (12)

13. 69 Monos

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (13)

14. Anti Particle

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (14)

15. About Thyme

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (15)

16. Alatau 

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (16)

17. Therauz Fashions

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (17)

18. Elara Systems

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (18)

19. Black Sparrow

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (19)

20. Greener 

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (20)

21. Talkmore

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (21)

22. Swannie Lake 

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (22)

23. Onwine

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (23)

24. Spiffy Sparrow

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (24)

25. Green Dolphin

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (25)

26. Vize

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (26)

27. Tammy Lenski

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (27)

28. AdMagik

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (28)

29. Boxbound

THIẾT KẾ LOGO VECTOR VÀ HIỆU QUẢ MÀ CHÚNG MANG LẠI (29)