Quy trình thiết kế của một chuyên gia về thiết kế logo p1

Blog

Tin tức > Chuyên mục logo > Quy trình thiết kế của một chuyên gia về thiết kế logo p1

Quy trình thiết kế của một chuyên gia về thiết kế logo p1

Quy trình thiết kế một logo hiệu quả không phải là một quá trình nhanh chóng và dễ dàng. Nó đòi hỏi phải nghiên cứu, suy nghĩ, chăm sóc và chú ý để đảm bảo thiết kế logo mục tiêu thị trường chính xác và phát sóng các thông điệp cho doanh nghiệp. Một logo được thiết kế kém sẽ có tác động tiêu cực đến nhận thức của doanh nghiệp của bạn, tuy nhiên một logo được thiết kế cẩn thận có thể chuyển đổi một doanh nghiệp bằng cách thu hút đúng người.

Quy trình thiết kế của một chuyên gia về thiết kế logo p1Quy trình thiết kế của một chuyên gia về thiết kế logo p1

Dưới đây chúng tôi đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về chiều sâu của tôi về quá trình thiet ke logo , mà tôi tin rằng mang lại kết quả tốt nhất và hiệu quả nhất để giúp thúc đẩy tiềm năng kinh doanh của bạn. Tôi tự tin trong giải thưởng của tôi phục vụ sẽ chiến thắng, và tôi tự hào về những lời chứng thực dương nhận được từ mỗi khách hàng vào cuối của một dự án. Bạn muốn bắt đầu hoặc biết nhiều hơn?

1. Tạo ra một thiết kế logo Giới thiệu tóm tắt

Để thiết kế doanh nghiệp của bạn hoàn hảo thiết kế logo mà mục tiêu thị trường chính xác và phát sóng các thông điệp đúng, tôi cần phải nắm bắt một sự hiểu biết mạnh mẽ của doanh nghiệp của bạn và khách hàng của bạn. Để làm được điều này vào lúc bắt đầu của dự án, tôi sẽ gửi cho bạn một câu hỏi, mà đã được thiết kế để tìm hiểu càng nhiều càng tốt về doanh nghiệp của bạn và đối tượng mục tiêu. Dựa trên những phản hồi của bạn tôi sẽ tạo ra một danh sách các mục tiêu cần phải được đáp ứng bởi các thiết kế logo, và đồng ý với bạn này trước khi tiếp tục. Đây là danh sách các mục tiêu hình thành các thiết kế ngắn gọn, mà sẽ được sử dụng như là một nền tảng cho các quyết định được thực hiện trong giai đoạn thiết kế.

2. Nghiên cứu & phát triển giai đoạn

Một trong những phần quan trọng nhất của bất kỳ quá trình thiết kế là nghiên cứu và khám phá. Đây là nơi tôi sẽ nghiên cứu và nghiên cứu công ty của bạn, lịch sử và sự cạnh tranh của nó, cũng như các nhóm và cá nhân bạn nhằm mục đích để nhắm mục tiêu. nghiên cứu này đảm bảo tôi biết doanh nghiệp của bạn từ trong ra ngoài, vì vậy tôi có thể thiết kế một logo hiện tính độc đáo của doanh nghiệp hoặc sản phẩm. Các giai đoạn nghiên cứu cũng là một cơ hội để khám phá những ý tưởng tiềm năng mà có thể được sử dụng như là nguồn cảm hứng trong giai đoạn phát sinh ý tưởng.