single tin tuc brasol banner

Những mẫu thiết kế bao bì gây ấn tượng

Thiết kế bao bì có các mục tiêu chính để thu hút sự chú ý của khách hàng. Với mục đích này, các thiết kế bao bì có thể không chỉ đơn giản là thông báo cho khách hàng, nhưng cũng gây cảm xúc và giao tiếp cảm xúc. Một thiết kế bao bì hiệu quả trông hấp dẫn, gây ấn tượng với sự sáng tạo của mình.

Atypyk!

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 1brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 2

Pot Of

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 3

100% Chocolate Cafe

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 4brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 5brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 6

R Design Studio

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 7brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 8

Tasty Type

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 9

Best Wishes Bag

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 10

Beer Bank

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 11brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 12

Tiger-Tiger Ice Cream

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 13

cd&c self-promotion > wine label & packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 14

Espa Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 15

Arcadia Organic Tea

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 16

Graphis Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 17brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 18brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 19

Scone Mix Package

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 20

Porto Novo Caffee Package
Designed by Fizi Pao. Beautiful and elegant packaging.

 

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 21brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 22

Cocoa Bar

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 23brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 24

Askul Garbage Bag

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 25brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 26

Sferra 1891

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 27

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 28

Coffee Time: Bag and Cups

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 29brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 30

Book Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 31brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 32

Typographic Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 33

Steampunk Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 34brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 35

Brad Surcey

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 36

Warming Little brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 37brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 38

Ferrarelle

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 39

Typography

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 40

Remarkable Pencils

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 41

Askinosie Chocolate

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 42brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 43

WH Smith

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 44brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 45

Askul

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 46brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 47

Visualization of CI

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 48

Food Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 49brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 50

Before Grain Dog & Cat Food

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 51brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 52

Vintage Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 53

Fuelosophy

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 54brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 55brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 56

Banana Juice

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 57brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 58

Infuzions

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 59brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 60

Equal Exchange

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 61

Typographic Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 62

Tea packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 63

Beck 8-Bit

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 64

Fruits Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 65

Afro Coffee Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 66

Chocolate Scrabble

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 67

Coke Vintage Packaging

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 68

Japanese packaging

Package design for Turkish Delight.

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 69brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 70brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 71

Pio Pio Cheep Cheep

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 72

Milk Boxes in Love

brasol.vn NHỮNG MẪU THIẾT KẾ BAO BÌ GÂY ẤN TƯỢNG 73

Service

Dịch vụ của chúng tôi

Thiết kế logo được định nghĩa là hình ảnh đồ họa, kí hiệu, hình tượng..., kết hợp cách thức thể hiện và diễn giải ý nghĩa tạo thành một phần yếu tố nhãn hiệu của công ty. Đây được coi là dấu hiệu cơ bản dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, cũng thể hiện giá trị tài sản vô hình to lớn của công ty được định giá bởi khách hàng.

Đây không chỉ là nỗi trăn trở của doanh nghiệp mới thành lập mà ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc định vị khác biệt của mình đối với các đối thủ thông qua nhận diện logo thương hiệu